20100508_191314_5089952_t.jpg
【OLYMPUS E-3 + ZUIKO DIGITAL 14-54mm/F2.8-3.5】

Shanghai(上海)
浦东(Pŭdōng) Pudong
東方明珠電視塔 东方明珠广播电视塔
(Dōngfāng Mĭngzhū Guăngbō Diànshìtă)
near Oriental Pearl Tower

スポンサーサイト2010-05-08-上海014-G1P45-a_t
【CONTAX G1 + Carl Zeiss Planar T* 45mm/F2】

Shanghai(上海)
浦东(Pŭdōng) Pudong
東方明珠電視塔 东方明珠广播电视塔
(Dōngfāng Mĭngzhū Guăngbō Diànshìtă)
Oriental Pearl Tower